Grafička dorada

12/09/2013 Dorada

spirala
Grafička dorada je završna faza izrade grafičkog proizvoda. Svrha grafičke dorade je oblikovanje grafičkih proizvoda za svakodnevnu uporabu.
Graphprint d.o.o. raspolaže strojevima za rezanje, klamanje, bindanje, perforaciju, spiralni uvez, cutanje, plastifikaciju, bušenje, vakumiranje…. i još mnogo toga.