Priprema dokumenta za tisak

KAKO PRIPREMITI DOKUMENT ZA TISAK? Iako na prvi pogled izgleda kao jako jednostavan proces, potrebno je poznavati nekoliko pravila prilikom izrade PDF-a koji je moguće bez ikakvih problema otisnuti. Prilikom kreiranja novog dokumenta potrebno je obratiti pozornost na...