Grafička dorada

Dorada Dorada se odnosi na akcije koje se izvršavaju na otisnutim arcima te je to završna faza izrade grafičkog proizvoda. Doradom otisnutih araka proizvod postaje vizualno privlačniji te dobiva svoju konačnu formu. Možemo Vam ponuditi različite tehnike uveza kao što...