Izjava o privatnosti – prava pojedinaca

Izjava o privatnosti
Tvrtka Graphprint d.o.o. vodi osobitu pozornost o privatnosti svojih korisnika te poduzima sve tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala i zaštitila sigurnost, povjerljivost i cjelovitost Vaših osobnih podataka.

Ova izjava o privatnosti izrađena je i objavljena kako bismo naše cijenjene korisnike mogli obavijestiti o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka koje imamo o Vama, o zakonskim temeljima na kojima ih prikupljamo i obrađujemo, o osobama ili trećim stranama s kojima ih dijelimo, kao i razlozima tog dijeljenja, o tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite Vaših podataka, o Vašim osobnim pravima koja imate u vezi svojih osobnih podataka te načinima kako svoja prava možete ostvariti ili zaštititi. Stoga molimo da ovu Izjavu pročitate pažljivo te da sukladno svojim odgovornostima i ovlastima povremeno provjeravate ovu stranicu radi promjena ili ažuriranja ove Izjave u budućnosti.

Prikupljanje podataka
Definicija osobnog podatka je: svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije. Podatke o Vama prikupljamo kad prilikom slanja upita putem obrasca unesete svoje podatke na našoj web-stranici.

Obrada podataka
Podatke dobivene o Vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

Radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe);
Radi poboljšanja naše web stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);
Radi Vaše identifikacije prilikom kupovine;
Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s Vama;
Radi automatskog upravljanja pretplatama;
Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču primanja vijesti o našoj tvrtki (ako to želite), novosti, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)

Primatelji podataka
Ovisno o potrebi, radi reguliranja članstva podatke možemo dijeliti s našim ugovornim partnerima sukladno ugovornim obvezama s kojima ste upoznati .

Zaposlenici tvrtke Graphprint d.o.o., ovisno o potrebama, imaju pristup osobnim podacima, a u situacijama kada je to potrebno (npr. u svrhu odgovaranja na upite, na Vašu zamolbu ili zakonsku obavezu), podatke možemo dijeliti sa suradnicima i partnerima.

Poveznice s trećim stranama
Na našoj stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja Vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne svrhe ili kontaktne svrhe čuvamo trajno zbog kontinuirane moguće poslovne suradnje, odnosno do opoziva s Vaše strane.

Prava pojedinaca
Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo Vas da nas kontaktirate na info@graphprint.hr

Također možete zatražiti informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio Vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjeduje Graphprint d.o.o. ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da Graphprint d.o.o. izbriše Vaše podatke ili prestane s njihovom obradom. Možete tražiti da Graphprint d.o.o. prestane koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. Imate pravo poslati i pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako Graphprint d.o.o. postupa s Vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, Graphprint d.o.o. će na temelju Vašeg zahtjeva poslati Vam Vaše osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

Ako podnesete zahtjev za dostavom Vaših osobnih podataka Graphprintu na info@graphprint.hr, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ukoliko ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo moći udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka
U slučaju povrede osobnih podataka biti ćemo slobodni obavijestiti Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).
Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Vaša privola
Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Promjene naše politike privatnosti
U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome putem ove stranice i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu
U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).