pre press new

KAKO PRIPREMITI DOKUMENT ZA TISAK?
Iako na prvi pogled izgleda kao jako jednostavan proces, potrebno je poznavati nekoliko pravila prilikom izrade PDF-a koji je moguće bez ikakvih problema otisnuti.

Prilikom kreiranja novog dokumenta potrebno je obratiti pozornost na nekoliko opcija koje je moguće odabrati:

  1. Najbitnija je svakako dimenzija koju želite.
  2. Sljedeće na što morate obratiti pozornost jest napust (bleed), koji se stavlja kao osiguranje kod izrezivanja sa arka papira. Naime, rezanje nikada nije 100% savršeno i uvijek postoji zanemarivo odstupanje, te ukoliko postavite punu boju na sam rub reza, postoji mogućnost da prilikom rezanja ostane malen komad bijelog papira. Zato je potrebno sa svake strane ostaviti po 3 mm više za rezanje, i tada ne postoji šansa da kod izrezivanja dođe do bijelih ostataka papira, te će svaki rub biti savršen.
  3. Osim napusta (bleed), važno je kreirati dokument u CMYK bojama umjesto u RGB-u koji je najrašireniji na webu i kod fotografija.
    Ovo je važno jer uređaji za tisak koriste upravo ovaj način “mješanja” boja, te ćete sa time dobiti ispis boja najsličniji onome kojeg vidite na svojem ekranu. Ukoliko slučajno ostavite dokument u RGB-u, nismo u mogućnosti garantirati da će ispisane boje biti jednake onima koje vi imate na svojem ekranu.
  4. Fontove sa kojima ste napravili vašu posjetnicu prije snimanja u PDF pretvorite u krivulje.
  5. Posljednja, ali nikako manje bitnja stvar jest rezolucija dokumenta, koja ne bi smjela biti ispod 300 dpi.Kada ste završili sa dizajnom u nekoj od aplikacija koje se mogu koristiti za tu svrhu (Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, Paint Shop Pro, GIMP…), potrebno je vaš dizajn snimiti u format koji se koristi u cijelom grafičarskom svijetu – PDF.Kako biste mogli napraviti PDF dokument kvalitete potrebne za tisak, na računalu trebate imati instaliranu neku od aplikaciju za izradu PDF dokumenata. Svakako najpoznatija takva aplikacija jest Adobe Acrobat, koji je sinonim za izradu i doradu PDF dokumenata. Jedini njegov nedostatak jest to što je komercijalan, te samim time nije pristupačan malim korisnicima. Za takve korisnike postoje mnoga besplatna rješenja koje je moguće preuzeti sa interneta i koristiti bez ograničenja.